ዓላማ

የብልጽግና ፓርቲ ዓላማ ጠንካራ ፤ ዴሞክራሲያዊና ቅቡልነት ያለው ዘላቂ ሀገረ መንግስት እና ልማታዊና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ አካታች የኢኮኖሚ ስርዓት መገንባት እንዲሁም ሁለንተናዊ ብልጽግናን የሚያሰፍን ማህበራዊ ልማት ማረጋገጥ እና ሀገራዊ ክብርን ማዕከል ያደረገ የውጭ ግንኙነት ማካሄድ ነው ።

ተልዕኮ

በከተማችን አዲስ አበባ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች በፍትሀዊነት እና በእኩልነት ተጠቃሚ የሚያደርግ ጉዞ በብቃት በማስተባበርና በመምራት በሂደቱም የተሳለጠ ዲሞክራሲ ሁሉም ህዝቦች ያለአድልዎ የሚያሳትፍ የኢትዮጵያውያን የጋራ ራዕይና ጉዞ ተምሳሌት የሆነች ከተማ መፍጠር ነው!

እሴቶች


* የህዝቦች ክብር
* ፍትህ
* ህብረ-ብሄራዊ አንድነት